Tin & Hình Ảnh ĐHGT 2005 tại Köln

 
  Những dư âm về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2005
 
  Thứ bẩy, 20.8. & Chúa Nhật, 21.8.2005
  Thứ sáu, 19.8.2005
  Thứ năm, 18.8.2005
  Thứ tư, 17.8.2005
  Thứ ba, 16.8.2005
  Thứ hai, 15.8.2005 (và những ngày chuẩn bị)
 
  Bài hát chủ đề ĐHGT-2005: „Venimus adorare eum“
  Thư chào mừng gửi đến Giới Trẻ Việt Nam
  Vatican, 26.08.2004:
Sứ Điệp của ĐTC Gioan Phaolô II
gửi Giới Trẻ toàn Thế Giới nhân ngày ĐHGT-2005 tại Köln
   
 
 
 
 
 
 
 
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)