Tin & Hình Ảnh ĐHGT 2006

 
  Giáo xứ Xuân Long cổ kính ở Huế tổ chức Ngày Họp Mặt Giới Trẻ Giáo Hạt Thành Phố TGP Huế (24.4.2006)
  Đại Hội Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Sàigòn
  Chúa Nhật Lễ Lá tại Vatican (09.6.2006)
  Ngày Giới Trẻ Hà Nội (09.4.2006)
  NGÀY GIỚI TRẺ TẠI GIÁO HẠT ĐÀLẠT (09.4.2006)
  Giới Trẻ Liên GX Thanh Xuân, Vinh Tân và Vinh Thanh Họp Mặt (09.4.2006)
  Tĩnh Tâm Giới Trẻ GX Chính Tòa Phú Cường (10.4.2006)
  Giới Trẻ Saigòn Nô Nức Tham Dự Đại Hội Giới Trẻ Mùa Chay (08.4.2006)
  Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2006 thứ XXI tại Roma (07.4.2006)
  ÐTC Beneđitô XVI trả lời 5 câu hỏi của các bạn trẻ Roma (06.4.2006)
  Tĩnh Tâm Mùa Chay Dành Cho Các Bạn Trẻ Nhập Cư – TGP Sài Gòn (27.3.2006)
  Tĩnh Tâm Giới Trẻ Hạt Lạc An - GP Phú Cường (10.3.2006)
  Giới Trẻ GP Vinh Rước Thánh Giá Đi qua các GX trên Tỉnh Nghệ An
  Các Giáo Xứ ở Saigòn Tĩnh Tâm Mùa Chay Cho Giới Trẻ
  Giới Trẻ GX Bà Trà thuộc GP Phú Cường Tĩnh Tâm Mùa Chay
  ĐGH Cho Giới Trẻ Chìa Khoá Để Xây Dựng Thế Giới
  Sứ Điệp của ĐGH Bênêđictô XVI nhân Ngày Giới Trẻ 2006
 
Hình Ảnh
  
  Lễ Lá tại Rôma với ĐGH Bênêđictô XVI (09.4.2006)
  Lễ Lá tại Hà Nội và Giới Trẻ Đi Đường Thánh Giá
(09.4.2006)
  NGÀY GIỚI TRẺ ĐÀLẠT
  Ngày Giới Trẻ của GP Sài Gòn (08.4.2006)
  Ngày Giới Trẻ của GP Roma và Lazio (06.4.2006)
  Đêm Diễn Nguyện của Giới Trẻ Hàm Long – Hà Nội
(04.4.2006)
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)