Tin & Hình Ảnh Sinh Hoạt Đại Hội Giới Trẻ
  
Thứ hai, 15.08.2005:
 
  Bài tường thuật thứ hai, 15.8.2005
 
Hình Ảnh
  
15.8.2005:  Thánh Lễ mừng Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời tại St. Elisabeth
15.8.2005:  Thiện Nguyện Viên Việt Nam phục vụ ĐHGT-2005
15.8.2005:  Đón tiếp các Bạn Trẻ Việt Nam đến Bonn
 
14.8.2005:  Thánh Lễ Khai Mạc cho Thiện Nguyện Viên tại vận động trường Bayer Leverkusen
14.8.2005:  Hình ảnh lãnh thẻ Thiện Nguyện Viên
13.8.2005:  Hình ảnh chuẩn bị tại St. Elisabeth
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)