Tin & Hình Ảnh Sinh Hoạt Đại Hội Giới Trẻ
  
Thứ tư, 17.08.2005:
 
  Bài tường thuật 1
  Bài tường thuật 2
  Bài Giảng Giáo Lý
  Bài Giảng trong Thánh Lễ
của Đức Cha GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH
  Sườn bài Giáo Lý cho thư tư và thứ sáu do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đặc trách
 
Hình Ảnh
  
17.8.2005:  Hình ảnh Sinh hoạt Giới Trẻ VN tại Trường
Gymnasium Ernst Moritz Arndt
17.8.2005:  Hình ảnh Thánh lễ Đồng Tế
tại nơi Sinh hoạt Giới Trẻ VN
17.8.2005:  Hình ảnh Thiếu Nhi dâng hoa kính Đức Mẹ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)