Dự Án Chương Trình cho ÐHGT Thế Giới 2005
 
Ðây là chương trình chung cho Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2005 đang được nghiên cứu và luôn luôn thay đổi cho tới khi có Chương Trình hoàn hảo chính thức. Dự án chương trình này có giá trị từ cuối tháng 5.2005.
 
(Chú ý: Xin các Bạn nhớ mang theo một Radio nhỏ để nghe theo ngôn ngữ của mình!)
  
Từ ngày 11.08. - 15.08.2005

Các Bạn Trẻ Thế Giới được chia về các Giáo Phận Ðức

  • Những ngày Hội Ngộ Giới Trẻ trên bình diện Giáo Phận toàn nước Ðức.
  • Các Bạn Trẻ cùng chung nhau 1 ngày làm việc cho công ích xã hội.
  • Ngày 15.08.2005 - Khởi hành về Köln, nơi tổ chức trung ương.
Thứ hai, 15.8.2005
Trong ngày Các Tham Dự Viên đến nơi nhận chỗ ngủ
Buổi Chiều Ðại Lễ Ðức Mẹ Lên Trời
tại tất cả các nhà thờ gần nơi trú ngụ
   
Thứ ba, 16.8.2005
Từ 07g00 Giờ cầu nguyện buổi sáng
tại các nhà thờ gần nơi trú ngụ
10g00 – 16g00 Thăm trung tâm Ðại Hội -
Thăm viếng đền thờ và di tích văn hóa
15g00 – 16g30 Ðón nhận Bí Tích Hòa Giải
17g00 – 19g00

Thánh Lễ Khai Mạc trọng thể tại:
- Bonn do ĐC Josef Bode
    (GM Giới Trẻ Đức)
- Düsseldorf do Đức HY Karl Lehmann
    (Chủ Tịch HĐGM Đức)
- Köln do Đức HY Joachim Meisner
    (TGM Köln)

19g00 – 22g00 Văn nghệ Giới Trẻ
tại Poller Rheinwiesen và Kölner City
   
Thứ tư, 17.8.2005
Từ 07g00 Giờ cầu nguyện buổi sáng
tại các nhà thờ gần nơi trú ngụ
09g00 – 13g00 Ðón nhận Bí Tích Hòa Giải
09g00 – 11g30 Học Giáo Lý và sinh hoạt
với Ðức Giám Mục Việt Nam

(Xin xem: Chương trình Sinh Hoạt VN)
11g45 Thánh Lễ tiếng Việt
14g00 – 18g00 Ðón nhận Bí Tích Hòa Giải
14g30 – 17g00 Musik-Picknick
17g00 – 24g00 Văn nghệ Giới Trẻ
tại Köln, Bonn và Düsseldorf
   
Thứ năm, 18.8.2005
Từ 07g00 Giờ cầu nguyện buổi sáng
tại các nhà thờ gần nơi trú ngụ
09g00 – 13g00 Ðón nhận Bí Tích Hòa Giải
09g00 – 11g30 Học Giáo Lý và sinh hoạt
với Ðức Giám Mục Việt Nam

(Xin xem: Chương trình Sinh Hoạt VN)
11g45 Thánh Lễ tiếng Việt
14g00 – 15g30 Văn nghệ Giới Trẻ
(chiều hôm nay chỉ ở Köln)
14g00 – 16g30 Ðón nhận Bí Tích Hòa Giải
16g30 – 18g30 Chào đón Ðức Giáo Hoàng đến Ðại Hội
tại Poller Rheinwiesen
18g30 – 22g00 Văn nghệ Giới Trẻ
tại Poller Rheinwiesen và Kölner City
   
Thứ sáu, 19.8.2005
Từ 07g00 Giờ cầu nguyện buổi sáng
tại các nhà thờ gần nơi trú ngụ
09g00 – 13g00 Ðón nhận Bí Tích Hòa Giải
09g00 – 11g30 Học Giáo Lý và sinh hoạt
với Ðức Giám Mục Việt Nam

(Xin xem: Chương trình Sinh Hoạt VN)
11g45 Thánh Lễ tiếng Việt
14g00 – 18g00 Văn nghệ Giới Trẻ
14g00 – 18g00 Ðón nhận Bí Tích Hòa Giải
19g30 Ði đường Thánh Giá
   
Thứ bẩy, 20.8.2005
10g00 – 11g00 Thánh Lễ và chia tay
tại địa điểm Việt Nam.
Sau đó đi đến nơi canh thức
Köln – Frechen.
(Quan trọng: Nhớ mang theo túi ngủ)
(Xin xem: Chương trình Sinh Hoạt VN)
13g00 Vào cổng nơi Canh thức:
Köln - Frechen
15g00 - Hát và Cầu nguyện
- Ðón nhận Bí Tích Hòa Giải
18g30 Ðêm canh thức với Ðức Giáo Hoàng
- Sau đó thinh lặng
- Cầu nguyện
- Ðón nhận Bí Tích Hòa Giải
- Ngủ đêm tại bãi cỏ Köln - Frechen
   
Chúa nhật, 21.8.2005
Từ 07g00 Cầu nguyện buổi sáng tại nơi canh thức
10g00 – 12g30 Thánh Lễ Bế Mạc với Ðức Giáo Hoàng
tới 16g00 Thánh Ca Nhạc Trẻ - Chia tay
   
 
  
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
(www.DHGT-2005.net)
 
 
 
 
 
 
 
Trang in (Printversion)
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)