Chủ đề cho Ngày ĐHGT Thế Giới 2006, 2007 & 2008
(Die Themen der Weltjugendtage 2006, 2007 und 2008)
 

ROM-KÖLN-MADRID, vào ngày 15.12.2005 Hội Đồng Gíao Hoàng đặc trách về Giáo Dân đã công bố các Chủ Đề của ĐHGT cho 3 năm tới, mà Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã lựa chọn.

ROM-KÖLN-MADRID, 15. Dezember 2005 (ZENIT.org) - Der Päpstliche Rat für die Laien hat die Leitworte für die kommenden Weltjugendtage bekannt gegeben, die Papst Benedikt XVI. ausgewählt hat. Das gab das Weltjugendtagsbüro in Köln am Mittwoch bekannt.

 

 
Chủ đề Ngày ĐHGT Thế Giới 2006 theo cấp Giáo Phận

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã chọn Chủ Đề cho ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2006 theo cấp Giáo Phận được tổ chức tại các Giáo Hội địa phương. ĐGH sẽ khai mạc ngày Giới Trẻ 2006 vào Chúa nhật Lễ Lá 2006 tại giáo đô Rôma.

Tại các Giáo Phận địa phương thường cũng tổ chức một ngày Giới Trẻ trong Tuần Thánh 2006. Thời gian thuận tiện để tổ chức tùy theo mỗi Giáo Phận địa phương tự quyết định.

Chủ đề của ĐHGT-2006: "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi." (Thánh Vịnh 119:105)


Der XXI. Weltjugendtag wird 2006 auf diözesaner Ebene unter dem Motto begangen werden: "Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade" (Ps 119:105)

 

 
Chủ đề Ngày ĐHGT Thế Giới 2007 theo cấp Giáo Phận

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã chọn Chủ Đề cho ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2007 theo cấp Giáo Phận được tổ chức tại các Giáo Hội địa phương. ĐGH sẽ khai mạc ngày Giới Trẻ 2007 vào Chúa nhật Lễ Lá 2007 tại giáo đô Rôma.
Chủ đề của ĐHGT-2007: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." (Gioan 13:34)

- Tại các Giáo Phận địa phương thường cũng tổ chức một ngày Giới Trẻ trong Tuần Thánh 2007. Thời gian thuận tiện để tổ chức tùy theo mỗi Giáo Phận địa phương tự quyết định.

Das Thema des XXII. Weltjugendtags 2007, der ebenfalls auf diözesaner Ebene stattfinden wird, gibt ein Wort aus dem Johannesevangelium vor: "Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben" (Joh 13:34)

 

 
Chủ đề Ngày ĐHGT Thế Giới 2008 tại Sydney
(15. - 20.7.2008)

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã chọn Chủ Đề cho ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2008 được tổ chức chung cho Giáo Hội Hoàn Vũ tại thành phố Sydney (Úc) từ ngày 15 đến 20 tháng 7 năm 2008. ĐGH sẽ đến Sydney và khai mạc ĐHGT-2008 như Ngài đã đến Köln - Đức quốc năm 2005.

Chủ đề của ĐHGT-2008: "Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Và anh em sẽ là chứng nhân của Thầy.“ (Tông Đồ Công Vụ 1:8)

Tất cả tin tức về ĐHGT-2008 tại Úc Châu, xin các Bạn có thể ghé thăm trang nhà của Hội Đồng Giám Mục Úc:
www.wyd2008.org


Vom 15. bis zum 20. Juli 2008 wird in Sydney (Australien) wieder der nächste internationale Weltjugendtag stattfinden.

Er steht unter einem Leitwort, das der Apostelgeschichte entnommen ist: "Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein" (Apg 1:8)

- Alle Details über den australischen Weltjugendtag 2008 unter: www.wyd2008.org.Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2011 có thể được tổ chức tại Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha? Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha đang vận động cho Madrid, nơi sẽ tổ chức ĐHGT vào năm 2011.

Der Weltjugendtag 2011 wird in der spanischen Hauptstadt Madrid sein?

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang in (Printversion)
 
Chủ đề ĐHGT
Thế Giới 2006
  
Chủ đề ĐHGT
Thế Giới 2007
  
Chủ đề ĐHGT
Thế Giới 2008
 
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)