Ðịa điểm Trung Ương
 
Bản đồ lưu thông xa lộ (Autobahn) đến địa điểm ĐHGT
Bản đồ đi Hành hương bộ đến Köln – Frechen
Bản đồ Marienfeld (địa điểm Thánh Lễ Bế Mạc)
  
Bạn cần Adobe Reader (download) để mở những bản đồ trên.
 
Trang Web về Địa điểm Marienfeld
 
 
Thứ ba, 16.8.2005
17g00 – 19g00 Thánh Lễ Khai Mạc trọng thể với
Ðức Hồng Y Joachim Meisner
tại Poller Rheinwiesen
19g00 – 22g00 Văn nghệ Giới Trẻ
tại Poller Rheinwiesen và Kölner City
   
Thứ bẩy, 20.8.2005
Buổi sáng Thánh Lễ và chia tay tại địa điểm trú ngụ - Sau đó đi đến nơi canh thức
(nhớ mang theo túi ngủ)
13g00 Vào cổng nơi Canh thức tại:
Köln – Frechen
15g00 Hát và Cầu nguyện
– Ðón nhận Bí Tích Hòa Giải
20g30

Ðêm canh thức với Ðức Giáo Hoàng
- Sau đó thinh lặng
- Cầu nguyện
- Ðón nhận Bí Tích Hòa Giải

   
Chúa nhật, 21.8.2005
Từ 07g00 Cầu nguyện buổi sáng tại nơi canh thức
10g00 – ca. 12g30 Thánh Lễ Bế Mạc với Ðức Giáo Hoàng
tại Köln – Frechen
tới 16g00 Thánh Ca Nhạc Trẻ - Chia tay
 
 
  
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
(www.DHGT-2005.net)
 
 
 
 
 
 
 
Trang in (Printversion)
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)