Lịch Sử của Hội Ðồng Giám Mục Ðức
 

Vào năm 1848 tất cả các giám mục Ðức gặp gỡ nhau lần đầu tiên tại thành phố Fulda, nơi mộ Thánh Bonifatius. Lúc đó thường được gọi cuộc gặp mặt này là Hội Ðồng Giám Mục Fulda, sau đó các giám mục gặp gỡ thường xuyên trong một thể kỷ dài cho tới khi Công Ðồng Vaticanô II khai mạc.

Trong thể kỷ XIX với chiều hướng dân chủ hóa đã có nhiều bàn luận về hướng đi của giáo hội và với sự hợp tác của mọi tầng lớp giáo dân trong giữa thế kỷ này đã tổ chức lần đầu tiên một Ðại Hội Công Giáo cho toàn nước Ðức vào năm 1848.

Sự Phát Triển của Hội Ðồng Giáo Mục Ðức:

  • 1848 cuộc họp mặt đầu tiên của Hội Ðồng Giáo Mục Ðức tại Würzburg.
  • 1867 họp Hội Ðồng Giáo Mục Ðức tại Fulda đã thảo ra những quy chế cho Hội Ðồng Giáo Mục tại Ðức.
  • 1873 họp Hội Ðồng Giáo Mục Ðức tại Fulda nhưng không có mặt của các giám mục miền Nam Ðức.
  • 1965 chính thức thành lập Hội Ðồng Giáo Mục Ðức theo giáo luật và theo tinh thần của Công Ðồng Vaticanô II.
  • 1966 danh xưng chính thức „Hội Ðồng Giáo Mục Ðức“ và quyết định tất cả giám mục cai quản và các giám mục phó là thành viên của Hội Ðồng Giáo Mục Ðức. Mỗi năm HÐGM họp 2 lần. Vào mùa thu luôn họp ở Fulda và một lần vào mùa xuân ở các địa điểm khác nhau.
  • 1976 họp Hội Ðồng Giáo Mục Ðức họp tại Berlin. Tại đây với chủ đích vì khi bức tường Berlin được dựng lên vào năm 1961 đã gây nên ngăn cách giữa Ðông và Tây. Cuộc họp này xác định không có ngăn cách trong Giáo Hội Ðức.
  • 1990 Hội Ðồng Giáo Mục Ðức thống nhất Ðông Tây với sắc chỉ của Tòa Thánh.
  • Hiện nay chủ tịch Hội Ðồng Giáo Mục Ðức là Ðức Hồng Y Karl Lehmann, giám mục giáo phận Mainz.
  • Trụ sở của Hội Ðồng Giáo Mục Ðức được đặt tại thành phố Bonn.
  
(Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Phạm Văn Tuấn)
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
(www.DHGT-2005.net)

 
 
 
 
 
 
 
 
Hoi Dong Giam Muc Duc
 
Trang in (Printversion)
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)