Cơ Quan Truyền Giáo ADVENIAT
  

Người Bạn đồng hành của Giáo Hội Châu Mỹ La Tinh

ADVENIAT là một Tổ chức từ thiện của người Công giáo Đức dành cho Giáo Hội Nam Mỹ, được thành lập n ă m 1961. Tính tới nay đã hoàn tất khoảng 200.000 dự án mục vụ tại Nam Mỹ với số tiền là 3,8 tỷ Đức Mã. Mục đích chính của Hội - dựa theo quy chế - là giúp đỡ cho chương trình mục vụ và ủng hộ cho tất cả những sinh hoạt tại đây. Điểm chính yếu được đặt ra, đó là: phục vụ "những chương trình khẩn cấp trong các Giáo Xứ tại Nam Mỹ này."

Trung tâm tổ chức tại Essen đặt trọng tâm vào việc "thúc đẩy tinh thần và khuyến khích giáo dân công giáo Đức, để họ hoạt động tích cực hơn trong những buổi gặp gỡ hội ngộ, trao đổi kinh nghiệm cũng như trong việc chia cơm sẻ áo cho đồng loại"- đúng theo quy chế. Để đạt được ý nguyện này, Adveniat chuẩn bị cho Mùa Vọng hằng năm một chương trình cứu trợ đặc biệt dành riêng cho dân chúng và Giáo Hội Nam Mỹ.

Số tiền quyên góp vào dịp này mang lại khoảng 3/4 số tiền chi thu mỗi năm. Mùa Giáng sinh năm 2000, toàn nước Đức đã đóng góp được 108 triệu Đức Mã, ngoài ra Adveniat còn nhận được thêm nhiều đóng góp, bố thí và trích lợi nhuận hằng năm.

Tất cả giám mục, linh mục, tu sĩ, các hội đoàn, ban đại diện cũng như cơ quan công giáo đều có thể đệ đơn xin trợ cấp cho sinh hoạt mục vụ tại Nam Mỹ và nộp tại Văn phòng Tổ chức ở Essen, hằng năm Adveniat nhận được khoảng 6.000 lá đơn gửi về. Những lá đơn này trước hết phải được giám Mục địa phương kiểm nhận và phê chuẩn, sau đó Adveniat sẽ trình báo lên chủ tịch hội là Đức Giám Mục phó Franz Grave thuộc địa phận Essen, để Ngài kiểm chứng và quyết định.

Nhiệm vụ chính: trợ giúp phụng vụ, nâng đỡ công tác thiện nguyện trong giáo xứ, xây dựng các đoàn thể, viện trợ cho phương tiện di chuyển, khích lệ mở các khoá học xoá nạn mù chữ và cấp học bổng cho các sinh viên đại học và thần học.

Hiện nay Cơ Quan Truyền Giáo Adveniat có tất cả 90 cộng tác viên, dưới sự phân công của Đức Ông Dr. Dieter Spelthahn. Được biết năm 1995, cứ mỗi một Đức Mã quyên góp được thì 93 Pfennig đã đến Nam Mỹ, 7 Pfennig (xu) còn lại phải dùng cho những chi phí dịch vụ trong Hội. Qua sự đánh giá của viện kiểm soát xã hội ("Spenden-TÜV") thì tiền chi phí dịch vụ rất thấp.

Địa chỉ liên lạc:
ADVENIAT
Postfach 10 01 52
45001 Essen

  
(Chuyển ngữ: Lm. Antôn Ðỗ Ngọc Hà)
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
(www.DHGT-2005.net)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang in (Printversion)
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)