Đoàn Giới Trẻ Việt Nam Từ Đức Quốc
Tham Dự DHGT-2008 Tại Sydney
  

Phần 4: Trở về Việt Nam sau ĐHGT-2008
  
  

23.7.2008:

Đáp xuống phi trường Nội Bài - Hà Nội

25.7.2008:

Thánh lễ chiều lúc 19g tại làng Yên Hòa tỉnh Hà Nam
25.7.2008:

Sau Thánh Lễ giao lưu với làng Yên Hòa và Lành Trì
26.7.2008:

Thánh lễ sáng lúc 5g30 tại làng Lành Trì tỉnh Hà Nam
26.7.2008:

Sau Thánh Lễ đoàn đi bộ qua những cánh đồng ven Sông Hồng

Sáng 26.7.2008:

Chia tay với Giới Trẻ làng Yên Hòa

Trưa 26.7.2008:

Thăm và ủy lạo Trại Phong Quả Cảm

Sáng 27.7.2008:

Thăm Giáo xứ Thái Hà và cầu nguyện nơi Phố Đức Bà

  
(Hình ảnh: www.dhgt-2005.net)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trở lại
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)