Impressum:
 
Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Việt Nam Borsum - Ðức quốc hân hoan chào đón Bạn ghé thăm trang:

www.DHGT-2005.net
www.DHGT-2005.de

 
 Ðiều Hành và Quản Lý:
  
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam Miền Ðông Bắc Ðức
(Vietnamesische Katholische Mission Borsum)
Website: www.mucvu-borsum.de
Lm. Tuyên Úy Phaolô Phạm Văn Tuấn 
Am Hohen Turm 4
31177 Harsum-Borsum
Ðiện Thoại: +49 (0) 5127 / 5170
Ðiện Thư: phamvantuan@dhgt-2005.net
 
 Cộng Tác Viên:
  
Ban Kỹ Thuật
trang Website:
Nhóm Online-Team
  
Ban Chuyển Ngữ
và Biên Tập:
Anna Yến, Bắc Ðức, Xuân Hồng, Lá Me,
Paul Tuấn, Nhóm Hy Vọng, Paul Dũng,
Công Tráng, Antôn Hà, Trọng Biên
  
Hình Ảnh: Hoàng Linh, Ngọc Lý, Thanh Bình,
Ðức Huy, Paul Tuấn, Văn Toàn,
Văn Huy, Thanh Can, Giuse Vượng
 
 Lưu Ý:
  
:: Trang DHGT-2005.net chỉ nhằm phục vụ đưa thông tin của ÐHGT 2005 đến các Bạn.
Chúng tôi không được phép nhận ghi danh cũng như không có trách nhiệm lo nơi ăn chỗ ở cho các tham dự viên.
Về vấn đề này Bạn phải liên lạc trực tiếp với
văn Phòng Trung Ương qua: www.wjt2005.de
 
:: Mọi bài vở khi gửi về DHGT-2005.net, xin ghi rõ bút hiệu (nếu có), tên họ và địa chỉ để chúng tôi tiện việc liên lạc.
 
:: Ðể phù hợp với chủ trương của trang DHGT-2005.net, chúng tôi xin được sửa đổi những bài viết gửi về khi cần thiết, và chỉ đăng nếu tác giả đồng ý với nội dung sửa đổi.
 
:: Các bài vở, tin tức và hình ảnh của DHGT-2005.net được tự do lưu hành và phổ biến, nhưng phải ghi rõ xuất xứ và thông báo cho chúng tôi qua điện thư: info@dhgt-2005.net
  
 
 
 
 
 
 
 
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum ©