Ban Tổ Chức
Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2005 tại Köln
 
 Ban Tổ Chức Trung Ương thuộc Tòa Thánh
 Ban Tổ Chức Trung Ương tại Ðức
 Tổng Thư Ký ÐHGT 2005
 Văn Phòng Trung Ương
 Văn Phòng Ðịa Phương
 
 
 
 Ban Tổ Chức Trung Ương thuộc Tòa Thánh:
 
 1. Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
  Người chủ xướng mời Giới Trẻ đến tham dự

  "Ba Vua đang được tôn kính trong đại thánh đường nguy nga tại Köln, là Ba Vị thông thái đến từ Phương Ðông đã được ngôi sao dẫn đường đến với Chúa Giêsu. Ðường Hành Hương của các con cũng được bắt đầu từ ngày hôm nay. Chúa Giêsu đang chờ đón các con tại Köln để cùng nhau mừng Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới kỳ thứ XX."
                               (Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II,
                               ngày 28.7.2002 tại Toronto)


 2. Hội Ðồng Giáo Hoàng Ðặc Trách Giáo Dân:

  Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã mời Giới Trẻ đến tham dự ÐHGT 2005 tại thành phố Köln. Ngài giao trách nhiệm và sự tổ chức cho Hội Ðồng Giáo Hoàng Ðặc Trách Giáo Dân. Nhiệm vụ của Hội Ðồng này là phải chu toàn trung thành với đường hướng nguyên thuỷ của Ðức Giáo Hoàng và mang lại lợi ích cho Giới Trẻ. Việc tổ chức cần liên kết tốt đẹp từ Giáo Hội địa phương, nơi tổ chức với Tòa Thánh. Cuối cùng Hội Ðồng Giáo Hoàng Ðặc Trách Giáo Dân cũng chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc tổ chức ÐHGT.
 • Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Rylko (người Ba Lan)
  Tổng Trưởng Bộ Giáo Dân
 • Ðức Giám Mục Josef Clemens (người Ðức)
  Tổng Thư Ký Bộ Giáo Dân
 • Giáo Sư Guzmán Carriquiry (người Uruguay)
  Phó Tổng Thư Ký Bộ Giáo Dân
 • Cha Francis Kohn (người Pháp)
  Ðiều Hành phân bộ Giới Trẻ của Bộ Giáo Dân

nach oben (top)
 
 Ban Tổ Chức Trung Ương tại Ðức:
 
 • Ðức Hồng Y Joachim Kardinal Meisner
  Tổng Giám Mục Köln
  Chủ Tịch của ÐHGT Thế Giới 2005


 • Ðức Hồng Y Karl Kardinal Lehmann
  Giám Mục Mainz,
  Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức


 • Ðức Giám Mục Franz-Josef Bode
  Giám Mục Osnabrück,
  Giám Mục cho Giới Trẻ thuộc Hội Ðồng Giám Mục Ðức
nach oben (top)
 
 Tổng Thư Ký ÐHGT 2005:
 
Ðức Ông Dr. Heiner Koch
Ðiều Hành Văn Phòng Mục Vụ của Tổng Giáo Phận Köln
nach oben (top)
 
 Văn Phòng Trung Ương ÐHGT 2005:
 

Cha Georg Austen
Thư ký của ÐHGT 2005
(Trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Ðức)

Cha Ulrich Hennes
Thư ký của ÐHGT 2005
(Trực thuộc Tổng Giáo Phận Köln)

Ông Hermann-Josef Johann
Quản Lý của ÐHGT 2005

nach oben (top)
 
 Văn Phòng Ðịa Phương của ÐHGT 2005:
 

Ban Chấp Hành:

 • Chủ Tịch: Ðức Ông Dr. Heiner Koch
  Tổng Thư Ký của ÐHGT 2005
 • Ðức Ông Dr. Norbert Feldhoff
  Tổng Ðại Diện của Tổng Giáo Phận Köln
 • Cha Dr. Hans Langendörfer SJ
  Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Giám Mục Ðức
 • Cha Dr. Manfred Entrich OP
  Ðiều Hành Mục Vụ của Hội Ðồng Giám Mục Ðức

Những Thành Viên Khác:

 • Ðức Giám Mục Franz-Josef Bode
  Giám Mục cho Giới Trẻ
  thuộc Hội Ðồng Giám Mục Ðức
 • Cha Georg Austen
  Thư ký của ÐHGT 2005
 • Cha Ulrich Hennes
  Thư ký của ÐHGT 2005
 • Ông Hermann-Josef Johann
  Quản Lý của ÐHGT 2005
 • Cha Michael Kühn
  Ðiều Hành Văn Phòng Giới Trẻ
  của Hội Ðồng Giám Mục Ðức
 • Ông Knuth Erbe
  Chủ Tịch Giới Trẻ Công Giáo của Liên Bang Ðức
  Ðại Diện cho Hội Ðồng Giáo Dân Công Giáo Ðức
 • Bà Barbara Dahmen
  Ðại Diện cho Mục Vụ Giới Trẻ
  thuộc Tiểu Bang Nordrhein-Westfalen
 
  
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
www.DHGT-2005.net
 
 
 
 
 
Trang in (Printversion)
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)