Hát Ba Vua tại Ðức:
Tình Liên Ðới Với Các Trẻ Em Nghèo
 

Vào ngày Lễ Ba Vua, mồng 06.1.2005 khoảng 500.000 Thiếu Nhi Ðức sẽ cải trang thành Ba Vua: Caspar, Melchior và Balthasar với một ngôi sao dẫn đường để đi đến bốn phương trời của nước Ðức thăm viếng các gia đình và hát Tin Mừng Giáng Sinh, sau đó họ sẽ ghi lên thành cửa ra vào với hàng chữ và số: 20+C+M+B+05 (ý nghĩa: „Christus mansionem benedicat“ - xin Thiên Chúa chúc lành cho mái ấm này trong năm 2005).

Ðược khởi động tại Ðức vào năm 1959 phong trào Hát Ba Vua nhằm mục đích giúp đỡ các trẻ em nghèo trên thế giới đã mang lại nhiều tiếng thơm tốt và gây lên một tình liên đới yêu thương với các nước nghèo. Từ ngày thành lập phong trào này họ đã thu được 310 triệu Euro và hơn 28.000 dự án giúp các trẻ em nghèo tại Á Châu, Châu Mỹ La Tinh và Ðông Âu được thực hiện. Tất cả sự giúp đỡ này đều tập trung vào y tế, giáo dục, cứu đói, truyền giáo, đào giếng nước...

Khởi xướng là cơ quan Truyền Giáo Thiếu Nhi „Hát Ba Vua“ của Giới Trẻ Công Giáo Ðức. Mỗi năm họ chọn một phương châm và chọn một nước để cứu trợ và quốc gia được chọn sẽ là đề tài chính cho Thiếu Nhi và Giới Trẻ Ðức học hỏi và tìm hiểu về quốc gia đó. Năm nay Thái Lan được chọn cho dự án này với phương châm bằng tiếng Thái: „dek mii sitti riak rong“„Thiếu Nhi có một tiếng nói„. (Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là Thái Lan được chọn làm chủ đề lại vào đúng những ngày thiên tai của sóng thần). Chỉ vào ngày 03.1.2005 các em đã thu được 90.000 Euro và lập tức gửi về giúp nạn nhân sóng thần tại Nam Á Châu.

Từ năm 1984 các em Hát Ba Vua được các nhà chính trị Ðức tiếp đón nồng hậu, nhất là được vào dinh thủ tướng công bố Tin Mừng Giáng Sinh và được thủ tướng Ðức đón tiếp tại đấy. Lần này 108 em Ba Vua đến với thủ tướng Gerhard Schröder, ông khen ngợi: „Các nhà chính trị chúng tôi cần sự giúp đõ của phong trào Hát Ba Vua để nhắc nhở cho mọi người biết rằng còn rất nhiều trẻ em nghèo đói trên hoàn cầu.“ Sau đó các Ba Vua lại đi đến dinh tổng thống và được tổng thống Horst Köhler tiếp đón và ca ngợi phong trào này. Ðiểm son của phong trào cứu đói Thiếu Nhi do Giáo Hội Công Giáo Ðức chủ xướng lại được nhiều gia đình Tin Lành đón tiếp các em Hát Ba Vua đến thăm họ.

Tất cả 27 giáo phận Ðức với khoảng 500.000 Thiếu Nhi đang lên đường đi đến các gia đình trong những ngày đầu năm 2005. Năm ngoái họ đã thu được con số kỷ lục là 34,5 triệu Euro và từ đó 3.000 dự án giúp các trẻ em nghèo được thực hiện cho tất cả 121 quốc gia.

Hôm mồng 03.1.2005 là lễ khai mạc chính thức cho Hát Ba Vua tại nhà thờ chính tòa Köln do Ðức Hồng Y Joachim Meisner cử hành với 4.000 thiếu nhi cải trang Ba Vua tham dự, tại tổng giáo phận Köln sẽ là nơi tổ chức Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2005 với chủ đề của Ba Vua: „Chúng tôi đến thờ lạy Người“ (Mt 2,2).

  
Lm. Paul Phạm Văn Tuấn
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
(www.DHGT-2005.net)
 
 
 
 
 
 
 
zoom
 
Trang in (Printversion)
 
Hình ảnh
Hát Ba Vua
thăm dinh thủ tướng tại Berlin
  
Hình ảnh
Lễ khai mạc
Hát Ba Vua
tại Köln
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)