CHÍNH PHỦ
 

Nước Đức có một chính phủ theo hệ thống liên bang phi tập trung, nghĩa là mỗi bang - gọi là Land – có toàn bộ quyền hành và có hiến pháp riêng của mình phù hợp với những nguyên tắc chỉ đạo ghi trong luật cơ bản, bộ luật chỉ đạo của nước Đức. Mô hình chính phủ này có nguồn gốc từ Thế kỷ XV và nó cho phép áp dụng rộng rãi các nguyên tắc dân chủ ở cấp độ địa phương và quốc gia. Nhiều nhà chính trị quốc gia đã thâu thập được những kinh nghiệm có giá trị khi làm việc tại các chính quyền cấp địa phương.

CHÍNH PHỦ LIÊN BANG

Có hai viện trong chính phủ: Hạ Viện (Bundestag), được các công dân bầu ra bốn năm một lần, từ cơ quan này bầu ra thủ tướng Liên Bang; và Thượng Viện (Bundesrat), gồm các thành viên được chỉ định từ chính phủ các tiểu bang, đại diện cho lợi ích của các tiểu bang. Người dân không bắt buộc phải đi bầu, nhưng bất kỳ ai đủ 18 tuổi đều có quyền bầu cử. Tổng thống là người đứng đầu nhà nước, được bầu 5 năm một lần bởi hội đồng lập pháp liên bang và các đại diện tiểu bang. Tổng thống chính thức phê chuẩn thủ tướng liên bang sau khi ông này được Hạ viện bầu ra.

Tây Đức trước đây là thành viên của Khối Hiệp Ước Quân Sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ năm 1954, và đã gia nhập Liên Hiệp Quốc từ năm 1973. Quân đội Đức (Bundeswehr) chỉ có mục tiêu phòng vệ, nước Đức có chế độ nghĩa vụ quân sự, tất cả đàn ông đều phải phục vụ trong quân đội quốc gia 12 tháng. Những người từ chối đi nghĩa vụ quân sự (những người không muốn đi quân dịch vì những nguyên tắc đạo đức) thì cũng có thể làm những dịch vụ dân sự như phục vụ trong bệnh viện, các cơ quan xã hội từ thiện để thay thế.

nach oben (top)

 
CÁC ĐẢNG CHÍNH TRỊ

Có 5 đảng chính trị ở nước Đức. Liên Minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDU) và Liên Minh Xã hội Thiên Chúa Giáo (CSU) từ miền nam Bayern tạo thành một nhóm trong nghị viện, giành được sự ủng hộ của những người Tin Lành và Công Giáo. Đảng Dân Chủ Xã hội (SPD), Đảng Dân Chủ Tự do (FPD) và Đảng Xanh (Grün) hợp thành nhóm còn lại. Đảng Cộng Sản Đức (KPD), bị cấm hoạt động từ năm 1923 nhưng đã cải tên thành Đảng Xã hội Chủ Nghĩa Thống Nhất (PDS), là đảng nắm chính quyền ở Đông Đức cũ từ năm 1945 đến năm 1990. Thủ tuớng đương nhiệm là Gerhard Schröder (SPD) và tổng thống Đức là Horst Köhler.

Còn có nhiều đảng chính trị nhỏ hơn, có ảnh hưởng ở các tiểu bang hơn ở cấp liên bang. Nhưng quyền lực chính trị của họ bị ngăn trở bởi một đạo luật quy định chỉ những đảng nào có được trên 5% số phiếu bầu trở lên mới được có đại diện trong hạ viện, một cách để chặn trước các đảng cánh Tả và cánh Hữu cực đoan giành được ghế trong nghị viện.

nach oben (top)

 
HỆ THỐNG LẬP PHÁP

Nước Đức là một xã hội rất có quy củ. Các công dân phải mang theo giấy chứng minh, giấy phép lái xe và các giấy tờ bảo hiểm. Họ có thể bị phạt vì qua đường không đúng nơi quy định.

Phạm vi của Luật Cơ Bản được mở rộng để bảo đảm sự thống nhất. Nó gồm rất nhiều luật lệ để bảo vệ nền dân chủ và tự do ngôn luận và bảo đảm một danh sách các quyền con người nằm ngoài các điều luật thông thường, bao gồm cả quyền được bảo vệ đối với những người tị nạn chính trị. Nước Đức không có hình phạt tử hình.

Có 6 loại tòa án khác nhau ở nước Đức; các tòa án thông thường để xử các vụ án hình sự và dân sự, tòa lao động, tòa hành chính, tòa xã hội dành cho các chương trình xã hội, tòa tài chánh xử các vấn đề về thuế vụ, và tòa án Hiến Pháp Liên Bang là tòa án kháng cáo cao nhất cũng đồng thời là một cơ quan lập hiến và lập pháp.

nach oben (top)

 
TÁI THỐNG NHẤT

Hệ thống pháp luật ở Đông Đức cũ là một trong những vấn đề phức tạp nhất cần giải quyết hiện nay, vì tất cả các quan tòa và bồi thẩm cũng như các luật sư đều được đào tạo trong hệ thống cũ mang tính chính trị. Tiểu Bang Sachsens là bang đầu tiên kiểm tra lý lịch của các quan tòa và giữ lại 50% trong số đó. Quá trình này đang diễn ra trong các tiểu bang còn lại.

Lực lượng cảnh sát cũng không muốn làm gì nhiều hơn là giữ gìn trật tự cho đến khi vai trò của họ trong nước Đức mới được khẳng định. Lực lượng cảnh sát an ninh mật vụ của Đông Đức cũ: Stasi, còn lưu giữ nhiều hồ sơ với các công dân Đức. Nhưng nhiều thành viên của nó, cùng với khoảng 5.000 điệp viên Đông Đức cũ đang phải ra tòa vì những việc làm trong quá khứ của họ.

  
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
(www.DHGT-2005.net)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang in (Printversion)
 
  Các Đảng Chính Trị
  Hệ Thống Lập Pháp
  Tái Thống Nhất
   
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)