Ngày Giới Trẻ Thế Giới
với Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
 

Rôma - Chúa nhật Lễ Lá, 04.4.2004 – Trong những ngày này hàng chục ngàn Bạn Trẻ thế giới hành trang khăn gói về Giáo Ðô Rôma để họp mặt ngày Giới Trẻ Thế Giới thứ XIX theo cấp địa phận với chủ đề: „Chúng tôi muốn được gặp Ðức Giêsu“ (Gioan 12:21) cũng như sống Tuần Thánh 2004 với vị Cha chung, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Chiều thứ năm, 01.4.2004, ÐGH đã đón tiếp khoảng 50.000 Bạn Trẻ tại quảng trường Thánh Phêrô với bầu khí vui tươi và sinh động. Họ dùng lời ca điệu múa và reo hò để bộc lộ niềm vui của tuổi trẻ. Khi Ðức Giáo Hoàng xuất hiện càng làm cho mọi người cuồng nhiệt thêm lên với rừng cờ tung bay phất phới. Các đại diện Giới Trẻ đã lên tiếp kiến và ôm chầm lấy Ngài giữa tiếng vỗ tay vang rền. Dịp này vị Cha chung nhắn nhủ: "Hỡi các con! Các con con đừng sợ sống phó thác chính mình cho Chúa Kitô!" Ngài tiếp tục: "Ðừng chối bỏ những gì diễn tả về vẻ đẹp của Thiên Chúa cũng như những tài năng mà con người đã nhận lãnh từ Thiên Chúa, chúng ta cần đứng về phía Chúa Kitô, để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa trước mặt tất cả mọi người." Kết thúc buổi bặp mặt Ngài nhắc nhở thêm: „Các con hãy sáng tạo mang Thánh Giá của Ðức Kitô đến cho mọi người.“

Ðỉnh cao của ngày Giới Trẻ Thế Giới kỳ thứ XIX là Chúa nhật Lễ Lá tại quảng trường Thánh Phêrô với những rừng lá lung lay trên cánh tay của Giới Trẻ. Lúc này càng đông hơn vì thêm nhiều khách hành hương đến tham dự. Hôm nay, 04.4.2004 toàn thế giới các Giới Trẻ đều tổ chức ngày Giới Trẻ theo cấp địa phận. Tại Rôma Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gửi thông điệp trực tiếp bằng vệ tinh đến với Giới Trẻ Ðức đang tụ tập tại thủ đô Berlin, trước cổng thành Brandenburger Tor, nơi đang cử hành nghi thức tiếp nhận Thánh Giá Giới Trẻ Thế Giới: “Trong cuộc hành hương của mình, cây Thánh Giá đã đi qua các lục địa. Tựa một ngọn đuốc, được chuyền từ tay này sang tay khác, cây Thánh Giá đã được mang tới quốc gia này đến quốc gia khác; cây Thánh Giá đã trở nên dấu chỉ rực rỡ của sự tin tưởng tín thác đang làm sinh động các thế hệ trẻ của đệ tam thiên niên kỷ”.

Giới Trẻ Ðức sẽ mang Thánh Giá Giới Trẻ trên mọi nẻo đường nước Ðức trong 17 tháng cho tới ngày khai mạc Ðại Hội Giới Trẻ, 16.8.2005 tại Köln. Các Bạn Trẻ cùng với Ðức Giáo Hoàng trên cuộc hành hương với Thánh Giá cố gắng mời gọi mọi người: „Hãy chiêm ngắm và bước đến gần Thánh Giá này để có thể nhận ra được tình yêu của Chúa đối với chúng ta đậm đà như thế nào.“

  
(Bắc Ðức ghi)
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
www.DHGT-2005.net
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang in (Printversion)
 
Hình ảnh ngày
Giới Trẻ Thế Giới tại Rôma
 
nach oben (top)
 
Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
© Trung Tâm Mục Vụ Borsum (Impressum)